فرانک ا.گری

 

 "I think my best skill as an architect is the achievement of hand-to-eye coordination; I am able to transfer a sketch into a model into the building".       FOG

من فکر می کنم مهمترین تجربه من به عنوان یک معمار ، دستیابی به هماهنگی دست و چشم است. من می توانم طرح ساده یک مدل را به ساختمان منتقل کنم .

فرانک ا.گری


سایت خبری تحلیلی خبرامروز
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اردیبهشت 1387    | توسط: مهران بایرامزاده    | طبقه بندی: عمومی،     | نظرات()